Schrijfportfolio, categorie = Popularisering wetenschap

Waardenbewust ontwerpen en windenergie

Waardenbewust ontwerpen en windenergie

Het NIMBY-effect (‘Not in My Back Yard’) bestaat niet, zo is de mening van een groeiend aantal onderzoekers op het terrein van duurzame energie. Natuurlijk is het waar dat windparken en andere installaties – inclusief offshore parken – verzet oproepen....