De Doener

De all-round, pro-actieve coördinator

Zonder vooraf geformuleerde strategie, maar achteraf toch ook weer niet geheel toevallig (zie mijn persoonlijkheidsprofiel), heb ik in het afgelopen decennium bij vier organisaties part-time gewerkt als coördinerende spin-in-het-web tijdens de doorstart- of opstartfase. Het ging om de volgende organisaties:

Een aantal taakgebieden kwamen in deze functies terug:

  • Interne & externe communicatie (nieuwsbrieven, jaarverslagen, website)
  • Procesmatige ondersteuning van management team / bestuur
  • Organisatie interne & externe evenementen (conferentie, onderzoeksdag, …)
  • Opzetten van administratieve processen (ledenadministratie, selectieproces studenten)
  • Schrijven van beleidsnotities en subsidieaanvragen

Deze functies zijn me altijd goed bevallen. Ik hou er van concrete zaken goed geregeld te krijgen, afwisseling te hebben in mijn taken, ruimte te krijgen voor eigen initiatief, voorstellen en ideeën verder uit te werken en daar de handen voor op elkaar te krijgen. Samen met anderen iets nieuws opbouwen, of verder bouwen op de basis die er al staat.

Hieronder licht ik een aantal aspecten van mijn werkervaring verder toe.