Uitbouwen & Invullen Website Delft Design for Values Institute (2017)

Het Delft Design for Values Institute, een samenwerking tussen vier faculteiten van de TU Delft, is begin 2017 opgericht. Een webdesignbureau heeft een basissite voor het instituut opgezet, ontworpen met het WordPress theme Avada en de daarbij behorende Fusion Builder. Vervolgens ben ik in mei 2017 als freelancer ingehuurd om de site verder uit te bouwen en van content te voorzien. Concreet betreft dit de volgende werkzaamheden:

  • Verbeteren van homepage en navigatiestructuur van de site
  • Aanbevelen en implementeren van diverse plugins om gewenste functionaliteiten te realiseren (zoals een evenementenkalender)
  • Het ontwikkelen en plaatsen van content (zoals projectbeschrijvingen)
  • Basiswerkzaamheden in het kader van Search Engine Optimization (SEO)

Specifieke redenen voor de opdrachtgever om me in te huren waren: