Ontwikkeling Narratief voor Project over Maatschappelijk Verantwoord Innoveren & ‘Corporate Accountability 3.0’ (2017-2018)

Project ‘Mindprint’ is een ambitieus, interdisciplinair project dat de volgende stap na geïntegreerde ESG rapportages beoogt te ontwikkelen: ‘Corporate Accountability 3.0.’ Daarin is er niet alleen aandacht voor de ecologische en sociale impact van bedrijven, maar ook voor hun impact op de menselijke natuur en cultuur: ons mens-zijn en onze manier van (samen)leven.

Als freelancer help ik de projectleider, dr. Fred Gertsen (University of Chicago, Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge), bij het verder ontwikkelen van het narratief achter dit project. Ik doe dat op twee manieren:

  • Door mijn onderzoeksachtergrond in te zetten. Ik ben gepromoveerd in de techniekfilosofie, en heb me onder meer bezig gehouden met de ‘capability benadering’ van Nussbaum en Sen, en met maatschappelijk verantwoord innoveren / waardenbewust ontwerpen. Vanuit die achtergrond ben ik in staat waardevolle inhoudelijke (literatuur)suggesties te doen.
  • Door mijn schrijfvaardigheid in te zetten. Om dit project een succes te maken, is het nodig wetenschappers van verschillende disciplines en bedrijven / investeerders. Daarvoor is een voor verschillende doelgroepen overtuigend en duidelijk verhaal nodig. Vanuit mijn schrijftraining  en –ervaring help ik het projectnarratief nog beter te structureren en formuleren.