Webdeveloper & content manager ‘Moral Markets’ (2017-2019)

Over de site

Moral Markets is een site over de condities waaronder en de mate waarin vrije markten daadwerkelijk bijdragen aan het floreren van mensen. Het ambieert een portal te zijn naar hoogwaardige input voor het publiek debat, afkomstig vanuit de vele individuen en organisaties die zich wereldwijd met dit onderwerp bezighouden. De site is gefinancieerd als onderdeel van het onderzoeksproject What Good Markets are Good for, met het idee is dat het project maar een van de vele ‘leveranciers’ voor content voor de site gaat worden.

Ontwikkelproces

Het plan voor de site in de subsidieaanvraag beslaat slechts een half A4tje. In februari en maart 2017 heb ik het concept verder uitgedacht en ook de site zelf ontwikkeld met WordPress, onder meer gebruik makend van:

Voor specifieke wensen en problemen waarvoor mijn technische kennis niet toereikend was, heb ik via het platform www.upwork.com een goedkope freelancer uit de Ukraine ingeschakeld.

Deze ‘doe-het-zelf aanpak’ was nodig omdat het budget slechts zeer beperkt was, in verhouding tot de ambities van de site (maximaal €5.000 euro in het eerste jaar, inclusief bijvoorbeeld ook hostingkosten, kosten voor stockfoto’s, etc.). Wel had ik een aanstelling in het project voor 2,5 dag/week.

Daar kwam nog bij dat de wens was om de site beschikbaar te hebben op het openingssymposium voor het project op 11 april. Dat betekende een korte ontwikkelingstijd, terwijl tegelijkertijd het concept en de wensen nog niet helder waren. ‘Bedenken’ en ‘bouwen’ moesten dus hand in hand gaan – al bouwend bedenken.

Inhoud site

Voor de site heb ik – niet bepaald origineel – besloten onderscheid te maken tussen drie types ‘content.’ De uitdaging was vooral het bedenken van de categorieën:

  • Blog posts (primaire categorieën op basis van types: book reviews / lectures & talks / online resource tips / opinion & ideas / organization spotlight / research updates)
  • News items (primaire categorieën op basis van onderwerp: prizes & contests / news about events / vacancies / general news)
  • Event anouncements (primaire categorieën op basis van doelgroepen: researchers / policy makers & professionals / students / public at large)

Binnenkort wil ik nog meer inhoudelijke categorieën aan de site toevoegen (bijvoorbeeld ‘corporate social responsibility’ of ‘finance’). Mogelijk gaan die inhoudelijke categorieën dan op alle drie de ‘content’ types van toepassing zijn.

Kenmerkend voor een blog is natuurlijk dat de posts in een tijdsstroom staan, de nieuweste bovenaan. Maar anders geordend kunnen sommige blog posts ook een waardevol overzicht geven. Zo zullen de blog posts in de categorie ‘organization spotlight’ de basis vormen voor de ‘organization directory‘ die elders op de site in de sectie ‘resources’ te vinden is. Deze sectie was de wens van de projectleider, wat de inhoud wordt naast de ‘organization directory’ moet nog verder doordacht worden.

Zie ook het portfolioitem ‘Content Moral Markets Website‘, dat later geschreven is en waarin ik een overzicht geef van een aantal content ideeën die ik in 2017 ontwikkeld en uitgevoerd heb.

Strategie

Het einddoel was min of meer duidelijk: een site die ‘content’ over het onderwerp vanuit verschillende bronnen verzamelt en ontsluit. Maar hoe maak je daar een begin mee? En hoe moet zich dat ontwikkelen? Ik besloot tot de volgende aanpak:

  • Op de korte termijn verzamel ik zelf actief content van externe bronnen. Die kun je, in verband met copyrights, natuurlijk niet altijd zomaar overnemen. Ik vond een plugin waarmee ik vanuit de titel van een ‘item’ (zoals een blog post of evenement) direct een link kan leggen naar een externe site, die opent in een nieuwe tab. Zodoende kon ik er voor zorgen dat de site al bij de lancering wat interessante ‘content’ had, en het idee illustreren. Natuurlijk heb ik ook zelf wat ‘content’ ontwikkeld, bijvoorbeeld 5 blogposts over bestaande YouTube video’s die ieder een van de deelprojecten uit het Good Markets project introduceren. Op die manier kon ik het idee van de site op een natuurlijke manier verbinden met de promotie van ons eigen onderzoeksproject.
  • Op de middellange termijn hopen we dat individuen en organisaties zelf actief externe ‘content’ gaan aandragen. Om dat te faciliteren, heb ik op de site goed vindbare formulieren gezet waarbij mensen blog posts, nieuwsberichten en evenementenaankondigingen – de drie ‘content types’ die ik onderscheid – makkelijk kunnen indienen. Door de drempel zo laag mogelijk te maken, hoop ik meer binnen te krijgen. Uiteraard ga ik relevante individuen en organisaties in de komende maanden ook pro-actief benaderen om de site onder hun aandacht te brengen.
  • Op de lange termijn hopen we dat steeds meer ‘content’ direct op onze site geplaatst wordt. Bijvoorbeeld onderzoekers die er voor kiezen te bloggen via onze site. Om dat te stimuleren, heeft de site ook een sectie met ‘contributors.’ Op die manier kunnen we mensen die een grote bijdrage leveren aan de site ook in de ‘spotlight’ zetten.

Of het plan gaat werken, zullen we het komende jaar gaan zien. Het idee is dat de site ook na het onderzoeksproject blijft voortbestaan. Dat betekent dat we snel moeten gaan praten met mogelijke samenwerkingspartners om het iniatief op lange termijn te ondersteunen.

Platform versus onderzoeksproject

Tijdens het ontwikkelingsproces werd duidelijk dat er toch wel enige spanning was tussen de platformambities zoals in het voorstel omschreven en de (terechte) wens van het onderzoeksproject om ook zichzelf te profileren. Ik heb dit opgelost door op de homepagina en in de sidebar prominent de aandacht te vestigen op een sub-gedeelte van de site over het onderzoeksproject. Dit heeft een extra, eigen menu. Dat geeft ruimte om de onderzoekers, deelprojecten, projectpublicaties uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Het is bereikbaar via een makkelijk te onthouden URL: www.moralmarkets.org/researchproject.