Meer info over mij als werknemer

Meer info over mij

Mijn CV

Bekijk mijn CV (op hoofdlijnen). Of mijn LinkedIn profiel (meer detail).

Portfolio

Mijn uitgebreide portfolio bevat bezigheden die (a) zeer vormend waren en/of (b) nog steeds representatief zijn voor wie ik nu ben en/of (c) ik graag terugzie in toekomstige werk en/of (d) een beeld van mij als persoon geven

Persoonlijkheidsprofiel

Uit een persoonlijkheidstest komt naar voren dat ik Introvert  ben (I), en qua werktaktiek een Plannende (J) persoon. Ik zit op het midden van de dimensie Intuïtief (N) vs. Realistisch (S). En enigzins in de buurt van het midden wat betreft Logisch ingesteld (T) vs. Gevoelsgericht (F), hoewel meer in de richting van dat laatste.

‘Multipotentialite!?’

Ik beschouw het als kenmerkend voor mezelf dat ik een zogenaamde ‘multipotentialite‘ ben – een leergierige generalist die veel interessant vindt en veel kan, en die zich niet op één ding wil toeleggen. Dat zie je terug in de beschrijving van wat ik bied en zoek!