Schrijfportfolio, categorie = Popularisering wetenschap

Waardenbewust ontwerpen en windenergie

Waardenbewust ontwerpen en windenergie

Waardenbewust ontwerpen en windenergie Het NIMBY-effect (‘Not in My Back Yard’) bestaat niet, zo is de mening van een groeiend aantal onderzoekers op het terrein van duurzame energie. Natuurlijk is het waar dat windparken en andere installaties – inclusief...