De Denker – Multidisciplinair Onderzoeker

De multidisciplinaire wetenschapper

Ik heb een ingenieurstitel in Techniek en Maatschappij (1994-2001) en een bachelorstitel in de wijsbegeerte (2003-2007 & 2011). Vervolgens heb ik een doctorstitel in de techniekfilosofie (2009-2013) behaald en daarna nog op twee postdocprojecten gewerkt. Onderwerpen waar ik me mee bezig heb gehouden als wetenschapper:

  • De ‘capability’ benadering van Amartya Sen en Martha Nussbaum
  • Filosofie/ethiek van technologie
  • Waardebewust ontwerpen & maatschappelijk verantwoord innoveren
  • ICT / ontwerpen voor ontwikkelingslanden
  • Filosofie van welzijn & empirisch kwaliteit van leven onderzoek

Voor meer informatie zie mijn portfolio als wetenschapper.

Hoewel ik deze periode in de wetenschap niet had willen missen, trok ik uiteindelijk de conclusie dat een wetenschappelijke loopbaan niet bij me past. Daarin spelen meerdere factoren en afwegingen een rol. Ik floreer niet in de extreem competitieve en gedeeltelijk willekeurige ‘rat race’ om onderzoeksgelden en publicaties. In dit systeem is het maar een heel klein percentage van de gepromoveerden gegund om een langere wetenschappelijke loopbaan op te bouwen. En de wetenschap is misschien ook geen logische plek voor een ‘multipotentialite.’ Ik heb niet de drive om een super-specialist te worden, maar wil me breed kunnen ontplooien en nieuwe interesses volgen.

De postdoc / promovendus

In september 2009 begon ik aan mijn promotieonderzoek in het project Technology & Human Development; A Capability Approach. Mijn proefschrift werd in de zomer van 2012 goedgekeurd en de openbare verdediging vond plaats in januari 2013.

Voor dit project had ik zelf een NWO subsidie binnengehaald. Ik was ook een van de eerste onderzoekers die de ‘capability’ benadering ging toepassen op het terrein van technologie/ontwerpen. Vervolgens heb ik een actieve voortrekkersrol gespeeld in het vormen van een internationale onderzoeksgemeenschap rondom dit onderwerp. Mede vanwege deze pro-actieve rol ben ik cum laude gepromoveerd.

Gezien het succes dat ik had met mijn promotieonderzoek, had ik voor een wetenschappelijke loopbaan het beste kunnen doorborduren op dat onderwerp. Maar eigenlijk ging ik liever aan de slag met een nieuw onderwerp. Zo heb ik vlak na mijn promoveren een Rubicon subsidieaanvraag geschreven over de waarde van privacy in ‘ICT for Development (ICT4D).

Ik heb vervolgens nog gewerkt als postdoc in het kortlopende project ‘Embedding Social Responsibility in the Design of Offshore Wind Energy Systems’ (2013) en in het project ‘Quality of Life and the Foundations of Health Policy’ (2014-2016).

De 'publicatiemachine'

Als wetenschapper word je vandaag de dag vooral geacht veel, heel veel te publiceren in goede wetenschappelijke tijdschriften. Daar word je op afgerekend. De software waarmee je kunt zien hoe je scoort (en hoe je collega’s en concurrenten scoren natuurlijk 😉 ) heet – heel toepasselijk – Publish or Perish. Daarin kun je bijvoorbeeld je citatie-index opzoeken, een maatstaf voor hoe invloedrijk je werk is. Vandaar het kopje De ‘publicatiemachine’.

Mijn belangrijkste publicatie is het boek Technology and Human Development, geschreven naar aanleiding van mijn promotieonderzoek (zie afbeelding) dat Routledge gepubliceerd heeft. Samen met Jeroen van den Hoven heb ik daarnaast het eerste geredigeerde boek over de ‘capability’ benadering, technologie en ontwerpen gemaakt. Ook heb ik bijvoorbeeld bijgedragen aan handboeken / encyclopedieën en een thematisch e-bulletin over Innovation, Technology & Design van de HDCA, de Human Development & Capability Association. Dat zijn publicaties die academisch niet zo veel gewicht in de schaal leggen, in tegenstelling tot artikelen in voor het publiek ontoegankelijke wetenschappelijke toptijdschriften. Maar het waren wel publicaties die ik zelf belangrijk vond om te realiseren. Zie het overzicht van mijn publicaties voor een uitgebreider overzicht.

De docent

Met plezier heb ik in de afgelopen jaren diverse gastcolleges en lezingen over mijn promotieonderzoek gegeven. Daarnaast heb ik ervaring met het begeleiden van afstudeerders in de masterfase en het geven van werkcolleges ethiek aan ingenieursstudenten in de bachelorfase.

Ik heb altijd al belangstelling gehad voor onderwijs; Als student koos ik al heel bewust voor de positie van Commissaris Onderwijs in het bestuur van mijn studievereniging en ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje gewerkt als medewerker kwaliteitszorg onderwijs. Via diverse didaktische trainingen heb ik kennis opgedaan over wat goed onderwijs is.

Verdediging van mijn proefschrift in januari 2013. Ik promoveerde cum laude.

Kaft boek Technology & Human Development

Boek geschreven na afloop van mijn promotieonderzoek (Routledge, 2015).

Contact / Kamer van Koophandel

Gebruik het contactformulier, of ilse@ilseoosterlaken.nl
Ik sta bij de KvK ingeschreven onder nummer 67062407.

Ik ben hier te vinden: