De Doener – All-round Coördinator

Zonder vooraf geformuleerde strategie, maar achteraf toch ook weer niet geheel toevallig (zie mijn persoonlijkheidsprofiel), heb ik in het afgelopen decennium bij vijf organisaties part-time gewerkt als coördinerende spin-in-het-web tijdens de doorstart- of opstartfase. Het ging om de volgende organisaties:

Een aantal taakgebieden kwamen in deze functies terug:

  • Interne & externe communicatie (nieuwsbrieven, jaarverslagen, website)
  • Procesmatige ondersteuning van management team / bestuur
  • Organisatie interne & externe evenementen (conferentie, onderzoeksdag, …)
  • Opzetten van administratieve processen (ledenadministratie, selectieproces studenten)
  • Schrijven van beleidsnotities en subsidieaanvragen

Deze functies zijn me altijd goed bevallen. Ik hou er van concrete zaken goed geregeld te krijgen, afwisseling te hebben in mijn taken, ruimte te krijgen voor eigen initiatief, voorstellen en ideeën verder uit te werken en daar de handen voor op elkaar te krijgen. Samen met anderen iets nieuws opbouwen, of verder bouwen op de basis die er al staat.

Hieronder licht ik een aantal aspecten van mijn werkervaring verder toe.

De webprofessional

Bij alle organisaties waar ik als all-round coördinator gewerkt heb, was ik onder meer verantwoordelijk voor een (nieuwe) website. Dit heb ik altijd leuke projecten gevonden; Er zit een creatief ontwerp-aspect aan, er zit een boel techniek achter waar altijd meer over te leren valt, er moet ‘content’ gegenereerd worden en tekten geschreven. Dit stuk van het werk beviel me zelfs zo goed, dat ik me de laatste jaren steeds meer ben gaan bijscholen op het terrein van websites.

Inmiddels ontwerp en bouw ik zelf sites voor wetenschappers. Meer informatie over mijn portfolio en dienstverlening is te vinden op een aparte website, Sites for Scholars.

Ga naar ‘Sites for Scholars’

De beleidsmedewerker / secretaris

In al mijn all-round coördinatieprojecten gaf ik inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan het management team of bestuur van de organisatie in kwestie:

  • Ik bereidde de agenda voor, in samenwerking met de voorzitter, en zorgde voor verslaglegging en implementatie van besluiten achteraf.
  • Over onderwerpen op de agenda schreef ik beleidsnotities, waardoor tijdens het overleg sneller een goed geinformeerd besluit kon worden genomen.

Ook dit aspect van mijn werk, het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van een management team of bestuur, heb ik altijd leuk gevonden. Het is dus iets wat ik in een toekomstige baan weer zou verwelkomen.

Twee keer ben ik tot nu toe zelf ergens officieel bestuurslid geweest. De eerste keer was tijdens mijn eerste studie, bij studievereniging Intermate. Lang geleden dus. De tweede keer was meer recent, tijdens mijn promotieonderzoek. Dat was bij een internationale vereniging van wetenschappers, de HDCA. De komende jaren zou ik nog wel eens een bestuurslidmaatschap bij een non-profit op me willen nemen – waarmee ik ook de ietwat ondergesneeuwde idealist in me weer wat meer ruimte zou geven.

De evenementenorganisator

Als all-round coördinator, maar ook als voormalig academicus, ben ik verantwoordelijk geweest voor de organisatie van tal van kleine, middelgrote tot grote evenementen: wetenschappelijke conferenties, publiekslezingen, interne onderzoeksdagen, expertworkshops met wetenschappers en praktijkmensen – noem het maar op.

Het grootste en meest complexe evenement dat ik georganiseerd heb, was de HDCA conferentie 2011. Op deze conferentie waren er 375 deelnemers uit meer dan 40 landen. Voor deze conferentie dienden wetenschappers 422 papervoorstellen in, die door andere wetenschappers beoordeeld moesten worden. Uiteindelijk werden 233 bijdragen geaccepteerd. Ook waren er 7 kleine evenementen voorafgaand aan de conferentie, waarvan ik er bij de organisatie van 2 zelf actief betrokken was. We hadden diverse sponsoren en samenwerkingspartners. De begroting die ik voor deze conferentie bewaakte had een omvang van €140.000.

Op deze website heb ik slechts een aantal voorbeelden opgenomen van de vele evenementen die ik in de loop der tijd georganiseerd heb, namelijk de ERGO Xtra symposia (2017-2019), de OZSW conferentie 2013, een publiekslezing over het boek Technologies of Choice? door een mede-wetenschapper in 2013 en een rondetafel bijeenkomst voor het STEPS Manifesto project in 2009. En natuurlijk bovengenoemde HDCA conferentie 2011, met daaraan voorafgaand onder meer een expertworkshop over ICT4D en de ‘capability’ benadering.

De schrijver / redacteur

In 2005 heb ik een minor journalistiek gedaan tijdens mijn deeltijd bachelor wijsbegeerte. Officieel heb ik daar nooit veel mee gedaan, maar mijn schrijfvaardigheid is bij allerlei werkzaamheden van pas gekomen – zoals bij websiteprojecten, subsidieaanvragen, beleidsnotities en jaarverslagen.

Niet alleen zelf schrijven vind ik leuk, maar ook het redigeren van bijdragen van anderen. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan tijdens mijn studententijd voor het PF Bulletin en later in mijn eerste coördinatiefunctie voor het EIRENE Nieuws. Als academicus heb ik ook diverse boeken geredigeerd, zoals bijvoorbeeld het publieksgerichte boek De Politiek der Dingen en twee wetenschappelijke boeken. Bij die boeken was er steeds wel een auteur die moeite had zijn verhaal goed te structureren en te vertellen. Ik vond het leuk en bevredigend om daar hulp bij te bieden.

Als freelancer schreef ik eind 2016 webteksten/projectbeschrijvingen voor het nieuwe online platform Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van wetenschapsorganisatie NWO. Voor een artikel over vier boeken over de ‘capability’ benadering werd ik genomineerd voor de essayprijs 2011 van de Academische Boekengids. Voor voorbeelden van teksten die ik gescheven heb, zie mijn schrijfportfolio.

Ik zou in toekomstig werk of in mijn vrije tijd graag meer met mijn schrijfvaardigheid doen. Om mezelf op dit terrein te blijven ontwikkelen, deed ik in 2016 een cursus literair essayschrijven. In 2017/2018 doe ik een opleiding tot redacteur.

Kan ik jou en je organisatie helpen?

Heb je een pro-actieve, all-round coördinator voor de opstartfase van een nieuw initiatief nodig?

Een project waarin een organisatietalent met goede schrijfvaardigheden en kennis van WordPress websites van pas komt?

Een bestuur of management team dat behoefte heeft aan inhoudelijke en/of procesmatige ondersteuning op niveau?

Iemand met ruime ervaring in hoger onderwijs en wetenschap en een multidisciplinaire achtergrond?

Links naar deelportfolio’s:

Contact / Kamer van Koophandel

Gebruik het contactformulier, of ilse@ilseoosterlaken.nl
Ik sta bij de KvK ingeschreven onder nummer 67062407.

Ik ben hier te vinden: