site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Over Mij

Generalist met vele kleuren

Welke Kleur heeft Jouw Parachute?“, vraagt een van de meest bekende loopbaanboeken de lezer. De boodschap van dit soort boeken: zó vind je je passie en droombaan. Maar sommigen van ons hebben geen ware roeping, zegt Emilie Wapnick in haar TED-praatje, ze zijn ‘multipotentialites’ / renaissancemensen. Ofwel generalisten die veel interessant vinden en veel kunnen en die zich niet op één ding willen toeleggen. Daar herkende ik me direct in! Illustratief is wellicht dat ik nooit heb kunnen kiezen wat mijn lievelingskleur is – vandaar de bonte gordijnen in mijn woonkamer die de inspiratie vormden voor het ontwerp van deze site.

Q

Dit ben ik!!!

‘Dit ben ik!!!’, dacht ik toen ik dit praatje voor het eerst bekeek. Het was een bevrijdende ervaring. Het hielp me mijn niet meer bij me passende ambitie voor een onderzoeksloopbaan eindelijk los te laten, omdat ik me realiseerde dat er niet één nieuwe passie of ambitie voor in de plaats hoefde te komen.

Waarom Met Mij Werken?

Ik ben een pro-actieve denker én doener met oog voor kwaliteit, en een reputatie van ‘getting things done’. Als ‘kwartiermaker’ zet ik graag in 1 à 2 jaar nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden op poten. Met mijn brede ervaring en leervermogen ben ik ook snel inzetbaar voor korte opdrachten en (deeltijd)projecten van enkele weken tot maanden.

Q

Vragen? Ik hoor het graag!

Academische Achtergrond

Met mijn interdisciplinaire achtergrond kan snel aansluiting vinden bij tal van onderzoeksgroepen; Ik heb in Eindhoven een ingenieursopleiding techniek & maatschappij gedaan, met bouwkunde als technische specialisatie en als afstudeerrichting technologie & ontwikkelingssamenwerking. Daarna heb ik in deetijd in Utrecht nog een bachelor filosofie afgerond, met een minor in journalistiek. Tenslotte ben ik in Delft cum laude gepromoveerd in de techniekfilosofie.

Inhoudelijke Ervaring

Ik heb in de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan in (onderzoeks)projecten op diverse terreinen en over verschillende onderwerpen, zoals: industrieel ontwerpen, ingenieursethiek, waardenbewust ontwerpen, makelaardij, complexe stedelijke gebiedsontwikkeling, maatschappelijk verantwoord innoveren, kwaliteit van leven, de milleniumontwikkelingsdoelen, inclusieve biogebaseerde waardenketens, windenergie, verantwoorde robots, en kapitalisme & de moraliteit van markten.

Mijn Vele Rollen

Niet alleen heb ik onderzoek gedaan en onderwijs gegeven, ik heb ook ruimschoots ervaring opgedaan met allerlei academische en universitaire processen daaromheen, zoals: het organiseren van internationale conferenties, het opzetten van een nieuwe onderzoeksschool, het lanceren van een nieuw bachelorpgramma & university college, het managen van een wetenschappelijk tijdschrift, het redigeren van boeken, het aanvragen van onderzoekssubsidies, en het bewaken van de onderwijskwaliteit.

Eeuwige Student

Als ‘multipotentialite’ doe ik niets liever dan nieuwe dingen leren. Professionele vaardigheden waar ik me de laatste paar jaar met name op gericht heb, zijn ontwerpen (grafisch ontwerpen, infographics, UI/UX design) en webontwikkeling (WordPress, HTML, CSS, PHP, Javascript, SEO). Op ‘Sites for Scholars‘ staat die kant van mijn dienstverlening centraal. Privé ben ik Japans aan het leren, en aan het experimenteren met waterverf, grafiek en andere creatieve technieken. Als ik iets nieuws moet leren voor een opdracht of baan, dan doe ik dat graag en snel.

Coördinatie opstart Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte

 

Ilse has worked for me as assistant director of the Dutch Research School of Philosophy (OZSW) […] She is quite exceptional in her way of combining a very independent and pro-active attitude with a perfect intuition of the moment when, either because more input is needed, or for reasons of transparency, the time has come to discuss things with others, or to inform other parties.

Han van Ruler
Professor in Philosophy & Intellectual History
Faculty of Philosophy
Erasmus University Rotterdam

Coördinatie opstart JS Mill College & PPE Bachelor

 

Ilse has been indispensable for the organization around and the implementation of the new bachelor program Philosophy, Politics & Economics, because of her excellent organizational skills, her eye for detail, and her extensive and broad substantive knowledge. On top of that, she is also very pleasant to work with.”

Barbara Vis
Professor in Political Decision Making
Faculty of Social Sciences
Vrije Universiteit Amsterdam