Persoonlijkheidsprofiel

In 2016 heb ik de persoonlijkheidstest genomen op https://www.16personalities.com/nl, dat gebruik maakt van de 5 grote persoonlijkheidskenmerken of dimensies zoals ook wel gebruikt in de welbekende Myers-Briggs test:

Realistisch (S) vs. Intuïtief (N)

Hoe je de wereld ziet en informatie verwerkt: Op deze dimensie scoorde ik heel dicht bij het midden, wat betekent dat ik duidelijk kenmerken heb van beide uitersten:

  • Aan de ene kant: “Realistische (S) mensen zijn nuchter, vertrouwen op hun tastzin, gaan op in praktische zaken en richten zich op wat er is gebeurd.”
  • En aan de andere kant: “Intuïtieve (N) mensen zijn vindingrijk, vertrouwen op hun intuïtie, gaan op in ideeën en richten zich op wat zou kunnen gebeuren.”

Wellicht dat ik daarom altijd plezier heb gehad in mijn banen als coördinator in de door-/opstartfase van initiatieven/organisaties. Ik hou er van dat dit een fase is vol nieuwe mogelijkheden en open vragen, waarin mijn rol dan is om er, als spin-in-het-web, voor te zorgen dat zaken praktisch in orde komen en ideëen concrete invulling krijgen. Die pro-actieve, vooruitkijkende houding wordt geroemd in meerdere aanbevelingen die ik via LinkedIn ontvangen heb, maar tegelijkertijd ben ik pragmatisch en zorg ik dat zaken ook concreet geregeld worden. In één van deze aanbeveling wordt het als volgt geformuleerd: “She really made things happen.”

Logisch ingestelde (T) vs. Principiële-/gevoelsmensen (F)

Hoe je beslissingen neemt en met emoties omgaat: Ook hier was de uitslag niet heel overtuigend één kant op, hoewel iets meer dan bij de vorige dimensie de richting duidelijk was: ‘gevoel’

  • Aan de ene kant: “Logisch (T) ingestelde mensen zijn taai, volgen hun geest en richten zich op objectiviteit en rationaliteit.”
  • Maar dus net iets meer: “Principieel ingestelde (F) mensen zijn gevoelig, volgen hun hart en richten zich op harmonie en samenwerking”

Op het werk is een plezierige samenwerking en een goede relatie met collega’s inderdaad belangrijk voor me. En competitief ben ik absoluut niet, zo merkte ik als wetenschapper. Maar ik zie geen tegenstelling met alle argumenten op tafel krijgen en de opties rationeel afwegen, bijvoorbeeld in de beleidsnotitites die ik schrijf.

Introvert (I) vs. Extrovert (E)

Hoe je interacteert met mensen: Hier scoor ik heel duidelijk als een introvert persoon;

  • “Introverte (I) mensen geven de voorkeur aan solitaire bezigheden, denken voordat ze spreken en raken uitgeput van sociale interactie.”

Hoewel ik inderdaad graag regelmatig individueel aan zaken werk en graag duidelijk mijn eigen verantwoordelijkheden heb, zoek ik waar nodig altijd contact met anderen voor nieuwe input of even ‘sparren’ (zie ook deze aanbeveling). En in mijn ‘werkrol’ zoek ik sociale groepsinteractie ook op wanneer deze funtioneel is, zo liet ik als student al zien tijdens mijn bestuurswerk als commissaris onderwijs. Passend bij een introvert persoon zijn de activiteiten die ik onderneem ter ontspanning buiten het werk wel vooral individueel van aard en er op gericht weer ‘op te laden.’ Treinreizen maak ik het liefst ook buiten de spits of zelfs in de eerste klas, indien haalbaar. Ik heb gemerkt dat dit me veel energie scheelt.

Plannend (J) vs. Zoekend (P)

Je benadering t.a.v. werk, planning en besluitvorming: Bij dit kenmerk zit ik ook duidelijk aan een uiteinde van het spectrum.

  • Plannende (J) mensen zijn besluitvaardig, geven de voorkeur aan duidelijke regels en richtlijnen, beschouwen deadlines als heilig en werken naar afronding toe.

Dit is de voornaamste reden waarom ik in staat was om een grote, complexe conferentie zoals de HDCA conferentie 2011 zo goed te organiseren. Ik laat in zo’n geval niets aan het toeval over. Dat ik zeer goed georganiseerd ben en kan organiseren, is iets wat ook in meerdere andere aanbevelingen op LinkedIn terug komt.

Assertief (-A) vs. Voorzichtig (-T)

Hoe veel vertrouwen we hebben in onze vermogens en beslissingen: Bij deze dimensie scoor ik duidelijk als een voorzichtige persoonlijkheid;

  • Voorzichtige (-T) mensen zijn zelfbewust, perfectionistisch, hechten waarde aan hun imago en worden gedreven door succes.

Ik ben inderdaad perfectionistisch, maar niet competitief ingesteld. Succes is voor mij vooral een kwestie van mezelf verbeteren (zoals bij de biljartcompetitie waar ik ooit aan deelnam).

Reflectie

Omdat deze test er op gericht is je slechts 1 persoonlijkheidstype te geven, wordt je altijd ingedeeld in een van de extremen – zelfs al scoor je 49% (de ene kant op) of 51% (de andere kant). Twee keer nam ik de test, op verschillende dagen en waarvan 1x op de Nederlandse site en 1x op de Engelse site. De ene keer was mijn type “de verdediger (ISFJ – realistisch/principieel)” en de andere keer “de advocaat (INFJ – intuïtief/principieel)” – zie de beschrijvingen in de rechterkolom.

Niet verbazingwekkend dat de uitslag verschilde, omdat zo’n test natuurlijk gedeeltelijk een momentopname is en ik op de dimensie observant-intuitive dichtbij het midden zit. Waar ik bij beide types echter aan moet denken, is dat men mij ervaart als zeer toegewijd aan de zaak waar ik me voor inzet (zie het voorbeeld van coördinator 3TU.Centre for Ethics and Technology.

Twee ambivalente dimensies met twee opties geeft natuurlijk vier mogelijkheden, en als ik de test nog een derde of vierde keer genomen had op een ander moment, is het niet helemaal uit te sluiten dat “de architect (INTJ – intuïtief/logisch)” en “the logisticus (ISTJ – realistisch/logisch)” er wellicht ook uitgekomen waren als mijn type. Als ik de uitgebreide beschrijvingen lees, dan herken ik in ieder van de beschrijvingen wel dingen, maar geen enkel profiel springt er uit als ‘typisch mij.’

Persoonlijkheidstypes

Hieronder de persoonlijkheidstypes die het best aansluiten bij mijn testscores, in volgorde van afnemende aansluiting (illustraties en beschrijvingen overgenomen van https://www.16personalities.com/nl)

De “advocaat” – INFJ

Illustratie bij type the advocate

Verbeeldingsrijke en strategische denkers, die overal een plan voor hebben.

“Het INFJ-type drukt een stempel op de wereld. Als diplomaten (NF) hebben ze een aangeboren idealisme en moraliteit, maar wat hen bijzonder maakt is hun bijkomende Plannende (J) eigenschap. INFJ’s zijn niet stilzittende dromers, maar mensen die in staat zijn om concrete stappen te zetten om hun doelstellingen te behalen en een duurzame positieve impact te maken.”

De “verdediger” – ISFJ

illustratie bij type the defender

Zeer toegewijde en warme bewakers, die altijd klaar staan om hun geliefden te verdedigen.

“Het ISFJ-type is vrij uniek, aangezien veel van hun kwaliteiten de definities van hun individuele eigenschappen trotseren. Alhoewel ze de op Principes-gerichte (F) eigenschappen bezitten, hebben ISFJ’s uitmuntende analytische vaardigheden. Ondanks dat ze Introvert (I) zijn, hebben ze goed ontwikkelde sociale vaardigheden en robuuste sociale verhoudingen, en ondanks dat ze tot het Plannende (J) type behoren, staan ISFJ’s vaak open voor veranderingen en nieuwe ideeën.”

De “logisticus” – ISTJ

illustratie bij type the logistician

Praktische en op feiten gerichte individuen, waarvan de betrouwbaarheid niet betwijfeld kan worden.

“Hun kenmerkende karakteristieken zijn integriteit, praktische logica en onvermoeibare toewijding, en deze maken ISTJ’s de ruggengraat van vele families, evenals organisaties die tradities, regels en normen hoog in het vaandel hebben staan, zoals advocatenkantoren, regelgevende instanties en defensie. Mensen met het ISTJ persoonlijkheidstype houden ervan om de verantwoordelijkheid voor hun acties te nemen en zijn trots op wat ze doen. Wanneer ze naar een doel toewerken, zetten ISTJ’s zich volledig in om iedere relevante taak met precisie en geduld af te ronden.”

De “architect” – INTJ

de architect

“Verbeeldingsrijke en strategische denkers, die overal een plan voor hebben.

“Het is eenzaam aan de top, en als één van de zeldzaamste en meest capabele typen, weten INTJ’s dit maar al te goed. Het is vaak lastig voor ze om gelijkgestemde mensen te vinden, die in staat zijn hun onophoudelijke intellectualisme en hun uitgedokterde manoeuvres bij te houden. Mensen met het INTJ persoonlijkheidstype zijn verbeeldingsrijk maar besluitvaardig, ambitieus maar besloten, enorm nieuwsgierig, maar ze verspillen hun energie niet.”

Contact / Kamer van Koophandel

Gebruik het contactformulier, of ilse@ilseoosterlaken.nl
Ik sta bij de KvK ingeschreven onder nummer 67062407.

Ik ben hier te vinden: