site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Hoofdauteur succesvolle subsidie-aanvraag programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ (2009)

Mijn promotieonderzoek vond plaats binnen het project Technology & Human Development; A Capability Approach, gesubsidieerd door het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Het onderwerp had ik zelf bedacht en de subsidieaanvraag heb ik zelf geschreven.  Het betrof een subsidie van €550.000, waarmee twee promovendi in Nederland en een in India zijn aangesteld. Omdat ik zonder dokterstitel en wetenschappelijke aanstelling officieel geen subsidieaanvraag kon indienen, staat de aanvraag op naam van mijn latere promoter, prof. Jeroen van den Hoven.