site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Didaktische cursussen (2004 – 2015)

In de loop der jaren heb ik diverse didaktische cursussen gevolgd:

  • Basic Teaching Qualification (BKO) training (VU Amsterdam – cursus afgemaakt zonder certificaat te behalen, voorjaar 2015)
  • Supervising and assessing individual students (FOCUS, TUD, april 2010)
  • Filosoferen met kinderen (Groot Denkraam, mei 2009)
  • Onderwijs en de techniek van het theater (FOCUS Centre of Expertise in Education, TUD, maart 2009)
  • Basiscursus Doceren in het Hoger Onderwijs (Onderwijskundig Service Centrum, TU/e, voorjaar 2004)