site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Blogserie bij (werk)boek ‘Het Goede Leven & de Vrije Markt’ (2019)

Een van de initiatieven die ik als eindredacteur en content manager van de Morele Markten website heb genomen, is het creëren van een digitale aanvulling op het (werk)boek Het Goede Leven en de Vrije Markt (2018). Dit werkboek is bedoeld voor leerlingen die zich in de komende jaren zullen voorbereiden op het eindexamen filosofie.

Een belangrijk onderdeel van die aanvulling is een serie van blog posts die ik gemaakt heb met relevante links en filmpjes per hoofdstuk. Filosofiedocent Dirk Oosthoek, initatiefnemer en co-auteur van het werkboek, heeft vervolgens verwijzingen naar dit materiaal opgenomen in het werkboek. Op het Morele Markten YouTube kanaal heb ik ook per hoofdstuk een playlist met alle filmpjes gemaakt, zodat docenten in het klaslokaal de filmpjes hopelijk sneller en makkelijker kunnen vinden..