site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Een van vijf genomineerden essaywedstrijd Academische Boekengids 2011

Met het essay “Laveren tussen paternalisme en liberalisme; ‘human capabilities’ als toetssteen van rechtvaardigheid en ontwikkeling” was ik een van de 5 genomineerden voor de essaywedstrijd 2011 van de Academische Boekengids en Vrij Nederland. Helaas won ik niet. Uit het juryrapport:

Gelijkheid, het is een nobel streven. Maar waarin? In kansen, in geluk, in goederen? De beste toetssteen voor rechtvaardigheid en ontwikkeling is, schrijft Ilse Oosterlaken, het moeilijk te vertalen concept ‘human capabilities’. Maar twee belangrijke denkers over dit concept – econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum – verschillen diepgaand over hoe de ‘capabilities’-benadering invulling te geven. Scherp en precies rafelt Oosterlaken hun argumentaties uiteen, waarbij ze de wereldberoemde denkers flink van katoen geeft. Retorisch vraagt ze zich af of Sens weigering om een keuze te maken voor bepaalde capabilities niet tot een ‘tandeloze benadering’ leidt. Maar ook Nussbaums poging wel te kiezen, stelt haar niet tevreden. Die is te sterk gebaseerd op de eigen, onbeargumenteerde morele intuïties van de Amerikaanse filosofe. Toch heeft die benadering uiteindelijk meer haar sympathie: Nussbaum durft vuile handen te maken en heeft zo meer invloed op het publieke debat.