site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Herziening OZSW website (2017)

[cwp_hq_et_pb_baslider src=”https://www.ilseoosterlaken.nl/wp-content/uploads/WebsiteOZSW-cropped.jpg” src2=”https://www.ilseoosterlaken.nl/wp-content/uploads/OZSW-website.jpg” alt=”Oude OZSW homepagina” alt2=”Nieuwe OZSW homepagina ” before_label=”Oude OZSW homepagina ” after_label=”Nieuwe OZSW homepagina ” slide_on_click=”on” sliding_handle_bg_color=”#eb9f44″ overlay_color=”rgba(86,76,87,0.5)” labels_bg_color=”#564c57″ _builder_version=”3.15″ label_text_text_color=”#ffffff” label_text_font_size_tablet=”51″ label_text_line_height_tablet=”2″ border_width_all=”10px” border_color_all=”#ffffff” custom_margin=”||50px|”][/cwp_hq_et_pb_baslider]

While I was on maternity leave [in 2017], Ilse replaced me as assistant director of the Dutch Research School of Philosophy (OZSW). I was assured to know that the organisation would be in very good hands. In addition to her regular tasks, Ilse did a great job in giving the OZSW site a thorough upgrade. She gave it a more modern, informative and attractive home page, found a good way to integrate new OZSW initiatives and made various improvements to existing pages and functionalities. [...] Ilse perfectly understands the academic context and has both a feel for ánd the technical skills to present it nicely on a website!

Christine Boshuijzen

Assistant Director , Dutch Research School of Philosophy

Van mei t/m half november 2017 heb ik voor 1,5 dag/week gewerkt als ad-interim assistant director van de OZSW, de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte. Weer even terug bij de organisatie die ik na oprichting in de periode 2013-2014 mede praktisch heb vormgegeven als de eerste assistant director. Het opzetten van de OZSW website was destijd een van mijn verantwoordelijkheden en deze bleek nog grotendeels hetzelfde als ik haar destijds achterliet (zie hier). Sindsdien heb ik meer ervaring met websites opgedaan en is ook de OZSW natuurlijk veranderd. Gelukkig heb ik naast de ‘dagelijkse’ werkzaamheden tijd gevonden om de website te herzien – in samenwerking met een student-assistent en de vaste webdeveloper van de OZSW, Petra Baumann. Dit zijn de belangrijkste veranderpunten:
Herzien homepagina
De oude homepagina bestond grotendeels uit een saaie lijst van nieuwsberichten – vooral cursusaankondigingen. De nieuwe homepagina heeft een meer moderne en aantrekkelijke uitstraling en is opgebouwd uit verschillende blokken, die ruimte geven om voor verschillende zaken aandacht te vragen en verschillende kanten van de OZSW te laten zien. Ze de ‘voor’ en ‘na’ bovenaan de pagina.
Herziening menustructuur
De OZSW besloot vlak na mijn binnenkomst om het blog Bij Nader Inzien te sponsoren en de site The Young Philosophers te laten maken. Beide activiteiten zijn gericht op  het breder uitdragen van de academische filosofie. Deze ‘outreach’ activiteiten moesten een plek op de site krijgen, maar het bestaande menu was al overvol en bood er geen goede plek voor.
Implementeren blog feed
Via een nieuwe plugin heb ik de blogfeed van Bij Nader Inzien een plek gegeven op de OZSW site.
Verbeteren event kalender
De event kalender werd in verschillende opzichten niet optimaal gebruikt: (1) Er staan veel evenementen in, soms meerdere per dag. Door de standaard sidebar weg te laten en de pagina ‘fullwidth’ te maken kregen deze meer ruimte. (2) Door een filterbar plugin aan te schaffen, kan de gebruikster makkelijker evenementen vinden die aansluiten bij haar interesses. (3) De categoriestructuur bleek soms tot misverstanden te leiden en was onnodig complex – deze is nu iets beter. (4) Er wordt nu gebruik gemaakt van de ingebouwde mogelijkheid om bepaalde evenementen, namelijk van de OZSW zelf, ‘featured’ te maken.
Implementeren deelkalenders
Aan de hand van de categorieën heb ik deelkalenders kunnen implementeren op de pagina’s van de OZSW studiegroepen. Goede informatie voor de bezoeker van een studiegroeppagina, en het maakt het makkelijker om bij te houden welke studiegroepen nog actief zijn. Ook heb ik een deelkalender gemaakt met verdedigingen van het proefschrift door OZSW-promovendi. Aangezien het opleiden van promovendi een kerntaak van de OZSW is, is het mooi om deze proefschriften onder de aandacht te kunnen brengen.
Verbeteren ledengids
Van de meeste leden ontbrak een foto. Een student-assistent heeft deze toegevoegd aan de ledengids, zodat deze meer als ‘smoelenboek’ kan fungeren. Zij heeft ook links naar LinkedIn, Academia.Edu en ResearchGate toegevoegd. Op mijn verzoek heeft Petra Baumann, de vaste webdeveloper van de OZSW, de lijst-structuur (zonder foto’s) omgezet in een grid-structuur (met foto’s). Ook heeft zij het mogelijk gemaakt te ‘bladeren’ door alle leden of een selectie van leden (waar je eerst steeds terug moest naar de hoofdpagina om een nieuw profiel te openen).
Modernisering & uitbreiding sectiepagina's
De OZSW is opgedeeld in drie secties: Geschiedenis, Theoretisch en Praktisch. De pagina’s van deze secties worden redelijk veel bezocht, maar de gebruiker van de site was waarschijnlijk vaak teleurgesteld over de inhoud: alleen een namenlijst van de commissie die de betreffende sectie bestuurt, plus twee algemene links (naar het OZSW onderwijsprogramma + het totaaloverzicht van de OZSW werkgroepen). De pagina’s zijn op de volgende manier verbeterd: (1) Duidelijke link naar de ledendirectory waar men alle filosofen in de betreffende sectie kan terugvinden; (2) Directe links naar relevante werkgroepen op het betreffende terrein; (3) Een overzicht van recente (onderwijs)activiteiten van de sectie; (4) Commissieleden met foto’s en link naar de pagina’s met hun contactgegevens.
Toevoegen sociale media & deelknoppen
Ik heb sociale deelknoppen toegevoegd aan iedere pagina van de site. Twee secties hadden recentelijk een Facebook- en Twitteraccount opgezet. Ook die heb ik een plaats gegeven op de site