site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Issue paper ‘ICT for Legal Empowerment in the Global South’ (2017-2018)

In opdracht van de gemeente Den Haag voert de TU Delft in 2017-2018 een aantal pilotprojecten uit om te verkennen hoe maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) zou kunnen bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN.

Ieder pilotproject resulteert in een zogenaamd ‘issue paper’, dat uiteen zet hoe MVI op een bepaald terrein zou kunnen bijdragen aan bepaalde SDGs, wat de stand van zaken met betrekking tot onderzoek is, welk verder onderzoek nodig is en welke kansen er zijn voor onderzoeksgroepen/-instituties in en rondom Den Haag om aan deze onderzoeksagenda bij te dragen.

Als freelance onderzoeker ben ik in de periode november 2017 – maart 2018 bezig met een issue paper over ‘ICT for legal empowerment in the global south’, dat aansluit bij SDG16: vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties.