site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Coördinatie Opstart John Stuart Mill College & PPE bachelor programma (2015-2016)

Ilse has been indispensable for the organization around and the implementation of the new bachelor program Philosophy, Politics & Economics, because of her excellent organizational skills, her eye for detail, and her extensive and broad substantive knowledge. On top of that, she is also very pleasant to work with.

Barbara Vis

Fenna Diemer Lindeboom Chair in Political Decision-Making, Faculty of Social Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

Het bachelorprogramma Politics and Economics (PPE) is een kleinschalig, intensief en selectief programma dat in september 2016 van start ging Het programma is ingebed in een nieuw ‘university college’ van de Vrije Universiteit Amsterdam, namelijk het  John Stuart Mill (JSM) College. Als coördinator was ik de rechterhand van de decaan van het college / de opleidingsdirecteur.

Mijn taken en verantwoordelijkheden waren onder meer:
Logo JSM College

  • Coördinatie van diverse ondersteunende diensten van de VU Amsterdam ten bate van de opzet van het programma / het JSM College (marketing & communicatie, bureau internationalisering, bureau onderwijs)
  • Opzetten en managen van een Facebook pagina en website voor het JSM College
  • Ontwikkelen van gedetailleerde voorstellen voor diverse plannen (zoals PPE Incubator Fund, openingsevenement voor het JSM College, JSM Student Council)
  • Officiële richtlijnen en regelingen tijdig implementeren  (zoals het Onderwijs- en Examenregelement)
  • Commmunicatie van relevante ontwikkelingen naar alle betrokken partijen (bijvoorbeeld door organiseren bijeenkomsten voor de docenten van het nieuwe programma)
  • Voobereiding van bijeenkomsten van het Management Team van het JSM College, en toezien op de implementatie van de besluiten