Leukste schoolvak: scripties schrijven! (1984-1987)

Beoordeling heksenscriptie Op de lagere school was ik heel vaak te vroeg klaar met opdrachten. Extra programma’s voor snelle leerlingen waren er destijds nog niet. Dus ging ik vaak alle klassen langs om koffie/thee rond te brengen bij de juffen en meesters. Of werd ik aan het werk gezet om de plantjes te verzorgen. Wat ik allemaal prima vond om te doen.

Maar als ik even de kans had, ging ik verder met mijn scriptie van dat moment. ‘Scriptie schrijven’ is iets wat op een vast moment in de week ingeroosterd stond. Maar ik had er zo veel lol in dat ik er altijd veel extra tijd in stopte – ook vrije tijd buiten school.

Dikke boekwerken werden het in eerste instantie. Tot ik op een gegeven moment leerde dat ‘meer’ niet perse ‘beter’ is, dat kwaliteit boven kwantiteit gaat…

In het nawoord van de heksenscriptie herken ik trouwens de ‘multipotentialite‘ al… kennelijk was er al lang weer een volgend ‘project’ waarmee ik aan de slag was gegaan.