site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Ontwikkeling Projectnarratief ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren & Corporate Accountability 3.0’ (2017-2018)

i Project ‘Mindprint’ is een ambitieus, interdisciplinair project dat de volgende stap na geïntegreerde ESG rapportages beoogt te ontwikkelen: ‘Corporate Accountability 3.0.’ Daarin is er niet alleen aandacht voor de ecologische en sociale impact van bedrijven, maar ook voor hun impact op de menselijke natuur en cultuur: ons mens-zijn en onze manier van (samen)leven.

Als freelancer hielp ik de projectleider, dr. Fred Gertsen (University of Chicago, Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge), bij het verder ontwikkelen van het narratief achter dit project. Ik deed dat op twee manieren:

  • Door mijn onderzoeksachtergrond in te zetten. Ik ben gepromoveerd in de techniekfilosofie, en heb me onder meer bezig gehouden met de ‘capability benadering’ van Nussbaum en Sen, en met maatschappelijk verantwoord innoveren / waardenbewust ontwerpen. Vanuit die achtergrond was ik in staat waardevolle inhoudelijke (literatuur)suggesties te doen.
  • Door mijn schrijfvaardigheid in te zetten. Om dit project een succes te maken, is het nodig wetenschappers van verschillende disciplines en bedrijven / investeerders. Daarvoor is een voor verschillende doelgroepen overtuigend en duidelijk verhaal nodig. Vanuit mijn schrijftraining  en –ervaring help ik het projectnarratief nog beter te structureren en formuleren.

 

Project Mindprint [...] aims to develop a framework for holding companies responsible, not just for ESG (or CSR), but also for the impacts they have on individual human wellbeing. By integrating recent literature on this subject, Ilse has made an invaluable contribution to the development of the Mindprint concept of Corporate Accountability 3.0. Her analytical and writing skills have also been instrumental in arriving at the MindPrint narrative [...]. I enjoyed working together with Ilse - our creative cooperation has led to many new ideas!

Fred Gertsen

Principal Investigator MindPrint Project, Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge, The University of Chicago