site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Promotie-onderzoek ‘Technology & Human Development; A Capability Approach’ (2009-2012)

Ilse Oosterlaken managed to conclude her PhD thesis, in three rather than four years, with the highest distinction. She is not only extremely well-organized, but also highly original and innovative.

Tsjalling Swierstra

Professor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University

Ilse is a well-organized and productive scholar, who managed to bring together various academic fields in her dissertation, and to combine high-quality intellectual work with smoothly organizing various important scientific events.

Peter-Paul Verbeek

Professor of philosophy of technology, Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente

In september 2009 begon ik aan mijn promotieonderzoek in het project Technology & Human Development; A Capability Approach. Mijn proefschrift werd in de zomer van 2012 goedgekeurd en de openbare verdediging vond plaats in januari 2013.

Voor dit project had ik zelf een NWO subsidie binnengehaald. Ik was ook een van de eerste onderzoekers die de ‘capability’ benadering ging toepassen op het terrein van technologie/ontwerpen. Vervolgens heb ik een actieve voortrekkersrol gespeeld in het vormen van een internationale onderzoeksgemeenschap rondom dit onderwerp. Mede vanwege deze pro-actieve rol ben ik cum laude gepromoveerd.

Gezien het succes dat ik had met mijn promotieonderzoek, had ik voor een wetenschappelijke loopbaan het beste kunnen doorborduren op dat onderwerp. Maar eigenlijk ging ik liever aan de slag met een nieuw onderwerp. Zo heb ik vlak na mijn promoveren een Rubicon subsidieaanvraag geschreven over de waarde van privacy in ‘ICT for Development (ICT4D).

Ik heb vervolgens nog gewerkt als postdoc in het kortlopende project ‘Embedding Social Responsibility in the Design of Offshore Wind Energy Systems’ (2013) en in het project ‘Quality of Life and the Foundations of Health Policy’ (2014-2016).