site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Rapporteur ontwikkeling NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (2007)

De hoogleraar waarvoor ik werkte als coördinator van het 3TU.Centre for Ethics and Technology, Jeroen van den Hoven, is initiatiefnemer van en drijvende kracht achter het NWO subsidieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI). Hij en NWO hadden iemand nodig om het proces tijdens de formuleringsfase te ondersteunen te ondersteunen, en dat werd ik.

Het programma zou deels gefinancieerd worden door ministeries, die dan ook hun eigen vragen over nieuwe technologieën en innovaties terug wilden zien in de programmatekst. Tegelijkertijd moesten wetenschappers natuurlijk ook uit de voeten kunnen met de inhoud en opzet van het programma.

Tijdens bijeenkomsten met wetenschappers, NWO-mensen en vertegenwoordigers van de ministeries fungeerde ik als secretaris. Samen met Jeroen verwerkte ik vervolgens de input die we tijdens dergelijke sessies gekregen hadden tot een gestructureerd, aansprekend en leesbaar voorstel voor een onderzoeksprogramma.

In latere subsidierondes is het programma uiteraard steeds aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Maar de eerste versie van het MVI programma maakte een onderscheid tussen ethische & maatschappelijke achtergrondvragen en thema’s verbonden met concreteinnovatietrajecten:

Ethische en maatschappelijke achtergrondvragen

 • Onzekerheid over kansen en risico’s
 • Waarden(conflicten) & cultuur
 • Governance
 • Internationalisering & mondiale rechtvaardigheid

Thema’s verbonden met concrete innovatietrajecten

 • (Bio)medisch onderzoek
 • De zorgsector in beweging
 • Dier, natuur en leefomgeving
 • De virtuele werkelijkheid
 • De observatiemaatschappij
 • Neurotechnologie
 • De maakbare mens
 • Functionele voedingsmiddelen