site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Redactieslag brochure ‘Engineering Social Technologies for a Responsible Digital Future’ (2017)

In september 2017 moest er op korte termijn een brochure worden samengesteld over het Delftse onderzoeksprogramma Engineering Social Technologies for a Responsible Digital Future. Hierin werken acht promovendi, afkomstig uit verschillende landen, die ieder een korte bio en een tekst over hun eigen deelproject aanleverden. Deze Engelstalige teksten konden een redactieslag gebruiken.

Ik heb – binnen de beperkingen van de beschikbare tijd – waar nodig de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Inkorten van teksten die te lang waren;
  • Beter geschikt maken voor doel(groep);
  • Verbeteren tekstopbouw in alinea’s;
  • Wegnemen inhoudelijke herhalingen;
  • Woordkeuze en zinsopbouw verbeteren;
  • Spelfouten corrigeren.

De resulteren teksten zijn inmiddels ook op de webpagina’s van het onderzoeksprogramma geplaatst.