site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Schrijf- en redactiecursussen (2016-2018)

In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen op schrijfgebied gedaan. Tijdens een van mijn studies deed ik eerder al eens minor journalistiek (2005) aan de Hogeschool van Utrecht.

Opleiding creatief schrijven & redactie (2017-2018)
In januari 2017 ben ik gestart met de opleiding tot redacteur van de Schrijversacademie. De opleiding bestaat uit twee delen:

  • 4 basismodules creatief schrijven (ontwikkel je eigen stijl / het verhaal vormgeven / personages & dialogen / het schrijfproces)
  • 3 specialisatiemodules redactie (over het vak / redigeren / verpakking)

Voor studenten die de specialisatie redactie gaan doen, worden sommige schrijfopdrachten tijdens de basiscursussen vervangen door het redigeren van werk van mede-cursisten. Gezien mijn brede interesses als ‘multipotentialite’ / renaissancemens, mijn multidisciplinaire achtergrond en mijn ervaring als wetenschapper is het vooral het redigeren van non-fictie dat mijn belangstelling heeft.

Tijdens de basismodules merkte ik dat fictieschrijven me ook echt niet ligt; het ‘verzinnen’ van personages en verhaallijnen vormde voor mij steeds een enorm struikelblok, het was iets waar ik ook totaal geen lol aan beleefde. Als ik dan uiteindelijk toch iets had, vond ik de meer technische kant van het schrijven, het schaven aan teksten, best leuk – zoals een oefening waarin we een minimalistische en een maximalistische variant van een scene moesten schrijven.

Cursus literaire essays schrijven (2016)
In de herfst van 2016 volgde ik een cursus ‘essay schrijven’ van acht avonden bij de Schrijversvakschool Amsterdam, gegeven door schrijfster Ingrid Hoogervorst. Uit de cursusomschrijving:

“Het essay is een vorm van beschouwend proza waarin de schrijver op vernuftige, dikwijls speelse wijze zijn kijk op een onderwerp ontvouwt. Het is niet het verslag van een onderzoek, het is het onderzoek zelf. Schrijvend, maar vooral ook associërend verkent de essayist bekend en onbekend gebied, en de lezer verkent al lezende mee. Tijdens deze schrijfcursus leer je hoe je fascinaties tot het schrijven van een essay kunnen leiden. Hoe je materiaal verzamelt en uitbreidt, welke rol associaties in je betoog kunnen spelen, en hoe je de tekst op spanning houdt. Daarbij vermeng je de literaire genres en leer je onbekommerd de grenzen van kunsten en wetenschappen overschrijden.”

Een aantal van de essays die ik tijdens de cursus geschreven heb, staan in mijn schrijfportfolio.