site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Ambtelijk Secretaris Platform voor Ethiek & Techniek (2007-2008)

Gedurende een jaar ben ik ambtelijk secretaris geweest van het Plaform voor Ethiek & Techniek van de TU Delft, een functie die altijd door een van de promovendi van de Delftse filosofieafdeling vervuld werd. Activiteiten van het platform in die periode waren onder meer de organisatie van een jaarlijkse wedstrijd voor TU Delft studenten voor het beste essay over ethiek en techniek. Dit was de Mekelprijs, die inmiddels gewijzigd is in een prijs voor de meest maatschappelijk verantwoorde innovatie vanuit de TU Delft. Verder hield het platform zich destijds bezig met de organisatie van workshops en debatten rondom de implementatie van de VSNU gedragscode voor wetenschappers.