site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Hoofdauteur succesvolle NWO subsidieaanvraag voor 3TU.Ethics Graduate School (2009)

In 2008/2009 was de eerste ronde van een nieuw NWO programma waarmee er subsidies voor ‘graduate schools’ aangevraagd konden worden. Iedere universiteit mocht – als ik het me het aantal goed herinner – maximaal 5 voorstellen indienen via het College van Bestuur. Het 3U.Centre for Ethics and Technology (3TU.Ethics) kwam er pas korte tijd voor de deadline achter dat die mogelijkheid er was, en vond het College van de TU Delft bereid namens 3TU.Ethics een voorstel in te dienen.

3TU.Ethics logoAlleen… dat moest nog wel in allerijl geschreven worden. Een beleidsmedewerker van de bestuursdienst vroeg me nog bezorgd of we dat wel gingen redden. Uiteraard – dit was belangrijk. Als coördinator van dit onderzoekscentrum verzamelde ik input van diverse betrokkenen en vormde dit om tot een overtuigende, goed lopende tekst in het door NWO gevraagde format.

En zo ontving 3.TU Ethics €800.000 om nieuwe promovendi aan te stellen. Uiteraard is dit niet een subsidieaanvraag waar mijn naam op staat. Het voorstel is ingediend onder naam en verantwoordelijkheid van prof. Jeroen van den Hoven, destijds de wetenschappelijk directeur van het centrum. Hij zal desgevraagd graag bevestigen dat ik een cruciale rol gespeeld heb in de subsidieaanvraag.

Voor meer informatie zie het bericht in het nieuwsarchief van de 3TU.Ethics website.