site logo

Ilse Oosterlaken

All-rounder in de academische wereld

Onderzoekswebsites | Wetenschapscommunicatie | Academische Ondersteuning

Onderzoekswebsites
Wetenschapscommunicatie
Academische Ondersteuning

Webdeveloper & content manager ‘Moral Markets’ (2017-2020)

Morele Markten is een portal naar hoogwaardige input voor het publiek debat over de ethiek van markten, economie en bedrijfsleven. De site is gefinancieerd als onderdeel van het onderzoeksproject What Good Markets are Good for. Als medewerker van het project heb ik de site ontwikkeld en gebouwd, tegelijkertijd ben ik ook eindredacteur / contentmanager voor de site.

Ontwikkelproces

Het plan voor de site in de subsidieaanvraag beslaat slechts een half A4tje. In februari en maart 2017 heb ik het concept verder uitgedacht en deze WordPress site ook zelf ontwikkeld en gebouwd. Deze ‘doe-het-zelf aanpak’ was nodig omdat het budget slechts zeer beperkt was, in verhouding tot de ambities van de site (maximaal €5.000 euro in het eerste jaar, inclusief bijvoorbeeld ook hostingkosten, kosten voor stockfoto’s, etc.). Wel had ik een aanstelling in het project voor 2,5 dag/week.

Daar kwam nog bij dat de wens was om de site beschikbaar te hebben op het openingssymposium voor het project op 11 april 2017. Dat betekende een korte ontwikkelingstijd, terwijl tegelijkertijd het concept en de wensen nog niet helder waren. ‘Bedenken’ en ‘bouwen’ moesten dus hand in hand gaan – al bouwend bedenken.

Uiteraard heeft de site zich sindsdien verder ontwikkeld.

Inhoud & structuur site

Een aantal aandachtspunten bij het (door)ontwikkelen van deze site waren de volgende:

  • Platform versus onderzoeksproject: Tijdens het ontwikkelingsproces werd duidelijk dat er toch wel enige spanning was tussen de platformambities zoals in het voorstel omschreven en de (terechte) wens van het onderzoeksproject om ook zichzelf te profileren. Ik heb dit opgelost door op de homepagina en in de sidebar prominent de aandacht te vestigen op een sub-gedeelte van de site over het onderzoeksproject. Dit heeft een extra, eigen menu. Dat geeft ruimte om de onderzoekers, deelprojecten, projectpublicaties uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
  • Meertaligheid van de site: In de loop van het eerste jaar werd het duidelijk dat het project ook best veel Nederlandstalige content genereert. Om ook meer bij te kunnen dragen aan het Nederlandse debat, is de site tweetalig gemaakt.
  • Eigen content vs. ‘content curation’: Met alleen mezelf als parttime redacteur, kan de Morele Marktenwebsite maar beperkt eigen content genereren. ‘Content curation’, het verzamelen en ontsluiten van content van elders, is dan een manier om toch voldoende verse content op de site – en met name het blog – te plaatsen. Bovendien is vanaf het begin het idee geweest dat er al heel veel werk gebeurt op het terrein van de ethiek van markten, economie en bedrijf, maar dat dit versnipperd is en dat het nuttig zou zijn dit ergens bijeen te brengen.
  • Verschillende doelgroepen: Een van de uitdagingen was de oorspronkelijke ambitie om zeer uiteenlopende doelgroepen te bedienen: onderzoekers, studenten, professionals, beleidsmakers en het grote publiek. Vrijwel onmogelijk binnen één site, vooral met de beperkingen in budget en mankracht. Het grote publiek is dus afgevallen als expliciete doelgroep – dit is een specialistisch portal voor mensen met een achtergrond in / professionele affiniteit met het onderwerp. Content die vooral interessant is voor onderzoekers, is verder verzameld in een aparte sectie in het menu.

Zie ook het portfolioitem ‘Content Moral Markets Website‘, waarin ik een overzicht geef van een aantal contentideeën die ik in 2017 ontwikkeld en uitgevoerd heb.