Bouwen & invullen van website ERGO Netwerk (2017)

Als projectmedewerker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen van het ERGO Netwerk. ERGO is zowel een jaarlijks terugkerende conferentieserie als een informeel netwerk van mensen rondom bedrijfskunde en economie enerzijds, en ethiek en levensbeschouwing anderzijds. Liefde in de zin van ‘caritas’ of ‘agapè’, als drijvende kracht achter de organisatie van onze economie en samenleving, staat centraal in de ontmoeting tussen mensen op de ERGO-evenementen.

Een van de dingen die ik gedaan heb, is het maken van de ERGO Netwerk website. Ik heb nagedacht over welke informatie er op moest en de gewenste structuur en uitstraling. Vervolgens heb ik de site al bouwend ontworpen met behulp van het DIVI Basisthema voor WordPress en het speciaal aangekochte Avalon DIVI Child theme. Ook heb ik fotomateriaal verzameld/geselecteerd en teksten geschreven op basis van de informatie die ik beschikbaar had.

Een aantal overwegingen bij deze site:

  • Ik heb gekozen voor een strak, modern ogend ontwerp – belangrijk voor de wat jongere doelgroep die de stuurgroep van het ERGO Netwerk mede wil aanspreken in de nabije toekomst;
  • Door het gebruik van zwart-wit foto’s en het gekozen lettertype voor de paginatitels heeft de site toch ook een wat traditionele uitstraling, wat past bij de huidige kernleden van het netwerk.
  • De gekozen kleuren – zonnebloem, groen en blauw – zijn afkomstig uit de huisstijlen van de universiteiten van de drie ERGO-oprichters (al heb ik de oker-kleur van de Universiteit van Tilburg iets geler moeten maken om de kleurbalans voor de site als geheel goed te krijgen);
  • Dialoog en persoonlijke ontmoeting staan centraal bij ERGO. De site heeft een persoonlijke uitstraling gekregen door bijvoorbeeld het opnemen van een pagina over de persoon die de ERGO oprichters geinspireerd heeft en het plaatsen van foto’s van de sprekers op de pagina met het programma van de ERGO Xtra dag. Het zou goed zijn om ook meer close-up foto’s van mensen op te nemen in de pagina headers, hier had ik echter niet direct geschikt fotomateriaal voor beschikbaar.
  • Het ontsluiten van het ERGO-gedachtegoed werd net zo belangrijk gevonden als het promoten van de ERGO-evenementen. Ik heb er dus voor gekozen om veel plaats in te ruimen voor de kernpublicaties die voortgevloeid zijn uit het ERGO Netwerk. Een aantal van die publicaties betreffen themanummers van een tijdschrift, in dat geval heb ik voor ieder artikel een samenvatting opgenomen (uitklapbaar tekstveld, om het geheel overzichtelijk en makkelijk scrollbaar te houden).