Schrijfportfolio

In 2006 deed ik een minor journalistiek bij de Hogeschool Utrecht. In 2016 besloot ik weer meer te willen doen met niet-academisch schrijven en heb ik een cursus literaire essays schrijven gevolgd bij de Schrijversvakschool Amsterdam. Momenteel volg ik de opleiding tot redacteur van de Schrijversacademie. Hieronder een aantal voorbeelden van mijn schrijfwerk. Zie verder ook de categorie ”schrijver/redacteur” in mijn algemene portfolio.

0110
2017

Dag Huis! Dag Tuin! Dag Opbergschuur!

#DiviRocketPlaceholder#

Een fictieschrijver ben ik echt niet, zo ontdekte ik tijdens de basismodules creatief schrijven van de Schrijversacademie. Uit de reacties van mede-cursisten maak ik op dat dit een van mijn meer geslaagde pogingen tot het schrijven van een verhaalscene is.

0207
2017

Oude handen

#DiviRocketPlaceholder#

Een van de oefeningen voor de cursus Het Verhaal Vorm Geven van de Schrijversacademie betrof een ultrakort verhaal over ‘handen’.

1506
2017

Hoe BNP Dominant Werd in de Economie

#DiviRocketPlaceholder#

Interview met historisch econoom Floris Heukelom over het boek “Measuring America; How Economic Growth Came to Define American Greatness in the Late Twentieth Century” (2010) van de socioloog Andrew Yarrow.

1005
2017

Minimalistisch versus Maximalistisch

#DiviRocketPlaceholder#

Een scene die ik geschreven heb, en die ik vervolgens in een minimalistische en een maximalistische stijl herschreven heb. Het betreft een oefening uit de cursus Ontwikkel je Eigen Stijl van de Schrijversacademie. Een fictieschrijver ben ik niet, werd me duidelijk tijdens deze opleiding. Dit soort oefeningen vond ik echter wel nuttig.

0704
2017

What is the Ultimate Goal of Free Markets?

#DiviRocketPlaceholder#

What will this new website, Moral Markets, be about? This series of posts features 5 introductory videos on topics on which we will publish more in the years to come. Not accidentally, these topics align with 5 sub-projects of the research project that is behind the Moral Markets website. Post 1: What is the ultimate goal of free markets?

0104
2017

Het hoekje om

#DiviRocketPlaceholder#

Anecdotische jeugdherinnering, opgeschreven voor de cursus Ontwikkel je Eigen Stijl van de Schrijversacademie. Opdracht was een kort stukje te schrijven over een ‘taalmoment’ uit je jeugd, een moment waarop je je bewust werd van taal.

3112
2016

Boerderijmentaliteit

#DiviRocketPlaceholder#

Persoonlijk essay geschreven voor de essaycursus van de Schrijversvakschool Amsterdam

1011
2016

Marmer, glitter en goud

#DiviRocketPlaceholder#

Persoonlijk essay geschreven voor de essaycursus van de Schrijversvakschool Amsterdam

2510
2016

Getrouwd met zijn treinen

#DiviRocketPlaceholder#

Persoonlijk essay geschreven voor de essaycursus van de Schrijversvakschool Amsterdam

0510
2016

Weemoed

#DiviRocketPlaceholder#

Essay geschreven voor de essaycursus van de Schrijversvakschool Amsterdam

1209
2016

Wees vooral niet Gretchen

#DiviRocketPlaceholder#

‘Be Gretchen’ is een van de 12 persoonlijke geboden die auteur Gretchen Rubin voor zichzelf geformuleerd heeft. In haar boek The Happiness Project (2009) doet ze verslag van een persoonlijk onderzoek naar hoe haar dagelijks leven gelukkiger kan worden, zonder het roer radicaal om te gooien. Het is een boek dat inmiddels grote fans en grondige haters heeft.

2701
2012

Is Pogge a capability theorist in disguise? A critical examination of Thomas Pogge’s defence of Rawlsian Resourcism

#DiviRocketPlaceholder#

Thomas Pogge answers the question if the capability approach can be justified with a firm ‘no’. Amongst others, he ridicules capability theorists for demanding compensation for each and every possible natural difference between people, including hair types. Not only does Pogge, so this paper argues, misconstrue the difference between the capability approach and Rawlsian resourcism. Even worse: he is actually implicitly relying on the idea of capabilities in his defence of the latter.

0101
2007

Telkens weer je identiteit kiezen

#DiviRocketPlaceholder#

Deze boekbespreking schreef ik tijdens mijn minor journalistiek (2006) voor het vak Publieksgericht Schrijven. Ik schreef het met Filosofie Magazine in gedachten.

0101
2007

Dineren met de daklozen

#DiviRocketPlaceholder#

Dit artikel schreef ik als afsluiting van mijn minor journalistiek (2006) en werd gepubliceerd in een tijdschrift dat we met alle minorstudenten samen maakten.

1212
2006

Jan Schaake: Een onvermoeibaar en principieel vredesactivist

#DiviRocketPlaceholder#

Dit is een profiel dat ik tijdens mijn minor journalistiek (2006) geschreven heb voor het vak Journalistieke Vaardigheden. Context bij het artikel: IFOR is een internationale interreligieuze vredesorganisatie. Het artikel is bedoeld voor Doopsgezind NL, een tweewekelijks blad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland. In het nummer van 11 november 2006 werd aandacht besteed aan de IFOR Council die de maand daarvoor in Japan had plaatsgevonden en waar ook een doopsgezinde afgevaardigde was. Tijdens deze internationale jaarvergadering werd Jan Schaake gekozen tot nieuwe IFOR-voorzitter. Het profiel had in dat nummer geplaatst kunnen worden als verdieping, of in een volgend nummer als follow-up.

0212
2006

3TU.Ethics directeur Van den Hoven: “Nederland is gidsland in ethiek en techniek”

#DiviRocketPlaceholder#

Dit is een interview dat ik tijdens mijn minor journalistiek (2006) geschreven heb voor het vak Journalistieke Vaardigheden. Context bij het artikel: Het is bedoeld voor publicatie in Delta, universiteitsblad van de TU Delft. Het idee is dat er elders in Delta al een nieuwsbericht staat over de oprichting van het nieuwe centrum. Dit interview zou dan als follow-up of achtergrondartikel dienen bij dat nieuwsbericht.